Situace v ČR

  • Březen 22, 2014

Naší původní myšlenkou bylo zřídit eshop na prodej jedlého hmyzu, nicméně to nám nebylo umožněno, proto vznikly alespoň tyto stránky. V tuzemsku není dle institucí státní správy (SZPI, SZÚ, SVS, ministerstvo zdravotnictví) prodej hmyzu doposud povolen. To by nebyl problém, neboť SZÚ oficiálně poskytuje postup pro uvádění potravin nového typu na trh. Schvalování potravin nového typu je sice oficiální postup, který by byl řešením, ale nikdo ze státní správy nevidí v hmyzu potravinu, proto se celý institut PNT na hmyz evidentně nevztahuje. Když jsme se vyptávali u SZÚ na další možný postup (co tedy máme podniknout) vracely se nám velmi strohé, jednoslovné a nic neříkající odpovědi (ať žije ochota). Po kontaktování všech institucí jsme se tedy žádných kloudných odpovědí nedočkali - všichni nás odkazovali na jiné dveře - klasický horký brambor. Tento boj po usilovné snaze prozatím vzdáváme (evidentně se to nedaří ani celému občanskému hnutí), nicméně dále monitorujeme situaci. Jsme zvědaví kam se tato válka bude ubírat a věříme, že do pár let se i my dočkáme jedlého hmyzu v ČR na takové pozici, kam opravdu patří.

Kategorie
Chci ochutnat