Entomofagie ve zkratce

  • Srpen 11, 2014

Entomofagie nebo také pojídání hmyzu se zabývá možnostmi využití hmyzu jako lidské potraviny. Hmyz jako potravina není žádnou novinkou, běžně se konzumuje v oblastech Asie, Afriky nebo Jižní Ameriky. Dostupnost této potraviny je po celém světě prakticky neomezená, proto je hmyz vítaným zdrojem bílkovin u chudých občanů výše jmenovaných zemí. Naopak například v Evropě je hmyz brán spíše jako delikatesa nebo výjimečné jídlo, pravděpodobně díky svému nevábnému vzhledu, předsudkům a jeho nepotřebnosti v evropských státech. Určité druhy hmyzu jsou nejen jedlé, ale i velmi vhodné ke konzumaci. Výhody jsou značné. Vysoký obsah proteinů v poměru s nízkým obsahem tuků, snadný chov oproti chovu dobytka či drůbeže, prakticky 100% - ní využití odchovaného produktu oproti zpracování dobytka, kdy některé části produktu nejsou zpracovatelné. Dále pak by se dali uvažovat možnosti rychlého a nedrastického usmrcení apod. Jako nevýhodu bych viděl snad jen předsudky lidí, kteří si nedovedou hmyz jako potravinu představit. Námitky typu, že hmyz je špinavý, plný bakterií a žije v nečistém prostředí neobstojí. Stejně jako dobytek a drůbež může být hmyz chován v čistém prostředí. Nebo může být sbírán z volné přírody. Následně se stejně jako jiné maso tepelně upraví. Závěrem bych dodal, že hmyz je jednoznačně udržitelnou potravou pro budoucnost a našel by uplatnění po celém světě. Nezavírejte jedlému hmyzu dveře a zkuste něco nového… jiného. Autor: Libor K.

Kategorie
Chci ochutnat